ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Informace pro zpracování osobních údajů k zasílání novinek

 

1. OSOBA SPRÁVCE

 

V rámci nakupování na stránce www.edigital.cz poskytujete osobní údaje, které zpracováváme na základě Zákona č. CXII z r. 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (dále jen: "Infozákon."), Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti (dále jen: "ZoIS"), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti (dále jen: "ZoR"), Zákona č. C. z r. 2000 o účetnictví (dále jen: "ZoÚčt."), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o daně z přidané hodnoty (dále jen "Zákon o DPH"), jakož i Zákona č. V z roku 2013. o občanském zákoníku (dále jen "OZ") a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochraně spotřebitele (dále jen: "ZoOSp."), jakož i Zákona č. CLIX z 2012. o poštovních službách (dále jen: "Poštovní zákon"). V souladu s předpisy uvedených zákonů Vás touto formou informujeme o podrobnostech zprávy Vašich osobních údajů i o Vašich souvisejících právech.


Správce určuje okruh, cíle a dobu zpracování údajů, vyžádaných v rámci přihlášení se k zasílání novinek a jiné podstatné podmínky správy osobních údajů z účelu, který je uveden v bodu č. 4.

 

2. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ

 

Nejste povinni na poskytnutí svých osobních údajů, ale bez nich vás nebudeme moci informovat o našich produktech, službách, nabídkách.

 

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlas na základě Infozákonu § 5. odstavec (1) bod a), GDPR článek 6. odstavec (1) bod a), ZoIS § 13 / A, jakož i Zor § 6. odstavec (1).

 

4. OKRUH SPRAVOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, CÍL A DOBA SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce analyzuje údaje a uživatelské zvyky zájemců v zájmu toho, aby své vlastní reklamy a reklamy svých obchodních partnerů uváděl jako šité na míru na jimi uvedených kontaktech, na stránce www.edigital.cz a na webových stránkách svých partnerů.

 

SPRAVOVANÉ ÚDAJE

 

V případě přihlášení se k zasílání novinek bez registrace: jméno, e-mailová adresa

 

V případě přihlášení se k zasílání novinek s registrací:

Základní údaje:

povinné: e-mailová adresa, telefonní číslo

nepovinné: uživatelské jméno, pohlaví, datum narození

Fakturační adresa(y):

povinné: (příjmení, jméno, telefonní číslo, adresa (země, PSČ, obec, ulice, číslo domu)

nepovinné: daňové číslo

Dodací adresa(y):

povinné: jméno, telefonní číslo, adresa (země, PSČ, obec, ulice, číslo domu)

nepovinné: e-mailová adresa

Systém Správce dále ukládá souhlas s kontaktováním s cíli přímého marketingu, analytické údaje v souvislosti s přihlášením a odhlášením, odesíláním, doručováním a otevíráním odkazů (např. data a časy událostí, IP adresa počítače, důvody nemožnosti doručení)

 

CÍLE SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje vyžadujeme z toho účelu, abychom vám odesílali e-maily obsahující hospodářskou reklamu, kontaktování s cílem direkt marketingu a marketingu (např. listy s novinkami a eDM-y) vztahující se na naše produkty, resp. služby.

 

DOBA SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V případě přihlášení se k zasílání novinek se zpracování údajů probíhá do odvolání souhlasu uživatele. Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu [email protected] nebo kliknutím na odkaz uvedený v listu s novinkami.

 

5. OSOBY S PŘÍSTUPEM K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

K údajům mají přístup pracovníci Správce zabývající se marketingovou platformou, jakož i Zpracovatelé, uvedený ve výtahu těchto Pravidel, v rámci výkonu svých povinností. Jako například správce systému Správce a Zpracovatelé, uvedení v bodě č. 8.1 v zájmu řešení případů a zpracování údajů mohou seznámit s osobními údaji.

 

6. PŘENOSY ÚDAJŮ

 

V rámci nakupování na stránce www.edigital.cz poskytujete osobní údaje, které zpracováváme na základě Zákona č. CXII z r. 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (dále jen: "Infozákon."), Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti (dále jen: "ZoIS"), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti (dále jen: "ZoR"), Zákona č. C. z r. 2000 o účetnictví (dále jen: "ZoÚčt."), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o daně z přidané hodnoty (dále jen "Zákon o DPH"), jakož i Zákona č. V z roku 2013. o občanském zákoníku (dále jen "OZ") a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochraně spotřebitele (dále jen: "ZoOSp."), jakož i Zákona č. CLIX z 2012. o poštovních službách (dále jen: "Poštovní zákon"). V souladu s předpisy uvedených zákonů Vás touto formou informujeme o podrobnostech zprávy Vašich osobních údajů i o Vašich souvisejících právech.

 

7. OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST ÚDAJŮ

 

V rámci nakupování na stránce www.edigital.cz poskytujete osobní údaje, které zpracováváme na základě Zákona č. CXII z r. 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (dále jen: "Infozákon."), Nnařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti (dále jen: "ZoIS"), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti (dále jen: "ZoR"), Zákona č. C. z r. 2000 o účetnictví (dále jen: "ZoÚčt."), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o daně z přidané hodnoty (dále jen "Zákon o DPH"), jakož i Zákona č. V z roku 2013. o občanském zákoníku (dále jen "OZ") a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochraně spotřebitele (dále jen: "ZoOSp."), jakož i Zákona č. CLIX z 2012. o poštovních službách (dále jen: "Poštovní zákon"). V souladu s předpisy uvedených zákonů Vás touto formou informujeme o podrobnostech zprávy Vašich osobních údajů i o Vašich souvisejících právech.

 

8. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

V rámci nakupování na stránce www.edigital.cz poskytujete osobní údaje, které zpracováváme na základě Zákona č. CXII z r. 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (dále jen: "Infozákon."), Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti (dále jen: "ZoIS"), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti (dále jen: "ZoR"), Zákona č. C. z r. 2000 o účetnictví (dále jen: "ZoÚčt."), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o daně z přidané hodnoty (dále jen "Zákon o DPH"), jakož i Zákona č. V z roku 2013. o občanském zákoníku (dále jen "OZ") a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochraně spotřebitele (dále jen: "ZoOSp."), jakož i Zákona č. CLIX z 2012. o poštovních službách (dále jen: "Poštovní zákon"). V souladu s předpisy uvedených zákonů Vás touto formou informujeme o podrobnostech zprávy Vašich osobních údajů i o Vašich souvisejících právech.

 

8.2. Vedení evidence

Informujeme vás, že na základě Zor § 6. odstavec (5) o osobních údajů osob které poskytly vyjádření o souhlasu vedeme evidenci, a v případě žádosti o vymazání podle bodu 8.1. nebo omezení souhlasu a jeho odvolání bez odůvodnění a kdykoliv, nebudeme odesílat reklamní e-maily s cílem přímého marketingu, sem nevčetně obecních informací pro kontakt se zákazníky.

 

9. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Správce pro výkon svých úkolů využívá Zpracovatele, uvedeného v těchto Pravidlech. Zpracovatel nevznáší samostatné rozhodnutí, je oprávněn jednat výhradně na základě smlouvy uzavřené se správcem a na základě obdržených pokynů.  Správce kontroluje práci Zpracovatele. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení správce.

 

9.1. Údaje a kontakty Zpracovatele

Zpracovatel

K jakým osobním údajům má přístup? Jakým způsobem využívá daný osobní údaj (jakou činnost vykonává pro Správce)?

Jak dlouho může skladovat údaje?

Emarsys eMarketing System AG (Hans Fischer Str. 10., D-80339 München, e-mail: [email protected]),

Provoz marketingové platformy, jejímž prostřednictvím je možné klientům doručit nabídky šité na míru.

V souvislosti s tímto úkolem má přístup k následujícím osobním údajům: jméno, e-mailová adresa, v určitých případech telefonní číslo, datum narození, transakční údaje.

Smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou– až do zániku smlouvy

VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-673257, sídlo:1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51., e-mail:[email protected])

Zabezpečení ERP systému pro řízení podniku

Má přístup ke všem osobním údajům, zpracovávaným Správcem na základě těchto Pravidel. Jeho úkolem je provozování systému pro správu vztahů s klienty Správce.

Smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou– až do zániku smlouvy

 

10.  OSOBNÍ ÚDAJE V SOUVISLOSTI S DĚTMI A S TŘETÍMI OSOBAMI

 

Osoby do 16 let nemohou o sobě poskytovat osobní údaje, s výjimkou, pokud k tomu vyžádaly povolení od osoby provádějící rodičovský dozor. Poskytnutím osobních údajů Správci subjekt údajů prohlašuje a zaručuje, že jedná s ohledem na výše uvedené záležitosti, jeho způsobilost v souvislosti s poskytnutím výše uvedených informací není omezena.

Pokud subjekt údajů v souvislosti s poskytnutím jakéhokoliv osobního údaje není právně samostatně způsobilý, je povinný získat povolení třetí osoby (např. zákonný zástupce, pečovatel, jiná osoba - například spotřebitel - koho jménem jedná), nebo k poskytnutí údajům zajistit jiný právní základ. V souvislosti s tím je subjekt údajů povinen posoudit, zda v souvislosti s poskytnutím daného osobního údaje je třeba souhlasu třetí osoby. Může se stát, že Správce se se subjektem údajů nedostane do osobního kontaktu, proto soulad s tímto bodem je povinen zajistit osoba poskytující osobní údaj a Správce v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost. Nezávisle na tom je Správce vždy oprávněn zkontrolovat, zda pro správu některého osobního údaje je k dispozici vhodný právní podklad. Například pokud subjekt údajů jedná jménem třetí osoby - například spotřebitele - Správce je oprávněn vyžadovat pověření a/nebo vhodný souhlas se správou osobních údajů subjektu údajů v souvislosti s daným případem.

Správce vykoná vše, co je v jeho silách v zájmu toho, aby vymazal všechny takové osobní údaje, které mu byly poskytnuty neoprávněným způsobem. Správce zajistí, že pokud se to dostane na jeho vědomí, tento osobní údaj nebude posunut jinému, ani nebude použit Správcem. Žádáme Vás, abyste nám na našich kontaktech uvedených v bodě č. 10 neprodleně oznámili, pokud dítě poskytlo o sobě nebo třetí osoba o subjektu údajů neoprávněně osobní údaj pro Správce.

 

11. MOŽNOSTI NA PRÁVNÍ NÁPRAVU

 

S jakoukoli otázkou v souvislosti se zpracováním osobních údajů, poznámkou je možné kontaktovat Správce na některých z kontaktech uvedených v těchto Pravidlech.

Prostředky nápravy, stížnosti můžete podávat na Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Název: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Webová stránka: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

Subjekt údajů v případě porušení jejích práv se může vůči Správci, jako správci údajů obrátit na soud. Soud v případě koná mimo pořadí. Soulad správy osobních údajů s právními předpisy je povinen dokázat Správce. Během procesu se soud řídí jurisdikcí soudu. Případ se může začít před soudnou stolicí podle bydliště nebo přechodného pobytu subjektu údajů podle jejího výběru.

Správce uhradí škodu, kterou způsobil jinému protiprávním zpracováním osobních údajů subjektu údajů nebo porušením požadavků na bezpečnost zpracování osobních údajů. V případě porušení jeho osobnostních práv může subjekt údajů požadovat odškodnění (OZ § 2:52). Odpovědnost Správce se vylučuje, pokud škodu způsobila nevyhnutelných příčina mimo okruhu správy osobních údajů. Správce škodu neuhradí a nelze od něj požadovat odškodnění pokud vznik škody lze odvodit od úmyslného nebo závažně nedbalé počínání poškozeného.