NÁKUP NA INTERNETU 

 

 

V rámci nakupování na stránce www.edigital.cz poskytujete osobní údaje, které zpracováváme na základě Zákona č. CXII z r. 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (dále jen: "Infozákon."), Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti (dále jen: "ZoIS"), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti (dále jen: "ZoR"), Zákona č. C. z r. 2000 o účetnictví (dále jen: "ZoÚčt."), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o daně z přidané hodnoty (dále jen "Zákon o DPH"), jakož i Zákona č. V z roku 2013. o občanském zákoníku (dále jen "OZ") a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochraně spotřebitele (dále jen: "ZoOSp."), jakož i Zákona č. CLIX z 2012. o poštovních službách (dále jen: "Poštovní zákon"). V souladu s předpisy uvedených zákonů Vás touto formou informujeme o podrobnostech zprávy Vašich osobních údajů i o Vašich souvisejících právech.

 

1. OSOBA SPRÁVCE

 

Osoba správce: Extreme Digital Zártkörűen Működő Részvénytársaság (sídlo: 1033 Budapest, Szentendrei u 89-95. X. ép., číslo v obchodním rejstříku: 01-10-045869, telefon: +36-1-452-0090, e-mail:  [email protected], webová adresa: www.edigital.cz, dále jen: „Správce”)

Správce určuje okruh, cíle a dobu zpracování údajů, vyžádaných v rámci nákupu ve webové prodejně a jiné podstatné podmínky správy osobních údajů z účelu, který je uveden v bodu 3.-4.

 

2. POSKYTNUTÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ

 

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Nejste povinen na poskytnutí vašich osobních údajů, ale bez nich nebudete vědět zakoupit produkty, resp. služby dostupné ve webové prodejně.

 

3. OKRUH SPRAVOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, CÍL A DOBA SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Okruh správy osobních údajů, cíl a doba správy osobních údajů Subjekt údajů může na webové stránce Správce nakupovat po registraci a přihlášení se. Registrovat a přihlásit se lze jednak prostřednictvím uživatelského účtu, vytvořeného na webové stránce Správce nebo stávajícími registracemi u externích poskytovatelů.

Spravované osobní údaje

Cíle správy osobních údajů

Doba správy osobních údajů

Právní základ správy osobních údajů

Registrace na webové stránce

Základní údaje:

povinné: e-mailová adresa, telefonní číslo, výchozí jazyk korespondence,

nepovinné: uživatelské jméno, pohlaví, datum narození

 

Fakturační adresa(y):

povinné: (příjmení, jméno, telefonní číslo, adresa (země, PSČ, obec, ulice, číslo domu)

nepovinné: daňové identifikační číslo

 

Dodací adresa(y):

povinné: (příjmení, jméno, telefonní číslo, adresa (země, PSČ, obec, ulice, číslo domu)

nepovinné: e-mailová adresa

 

heslo uvedené Uživatelem (uložené šifrovaně)

 • on-line prodej produktů,

 • zdokumentování nákupu a platby, plnění účetních povinností,

 • identifikace uživatele, jako zákazníka a udržování vztahů s ním,

 • plnění objednaného produktu (respektive služby),

 • vystavení faktury, možnost realizace platby,

 • v rámci on-line platby odfiltrování transakcí s podezřením na zneužití.

Do realizace smlouvy, do odvolání souhlasu subjektu údajů, pokud takové není, Správce osobní údaje vymaže v souladu s OZ § 6:22 5 let po datu nákupu.

 

Pokud je Správce povinen uschovat osobní údaje na základě ZoÚčt., V tom případě osobní údaje vymaže provozovány nezávisle na souhlasu subjektu údajů po 8 letech od zániku uživatelského účtu.

 

Souhlas lze kdykoli odvolat odkazem odeslaným na e-mailovou adresu [email protected].

V případě on-line prodeje produktů, souhlas subjektu ůdajů na základě Infozákonu § 5. odstavec (1) bod a) a GDPR článek 6. odstavec (1) bod a).

Jakož i v případě plnění smlouvy na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod b) v rámci zdokumentování nákupu a platby, plnění účetních povinností, jakož i vystavení faktury a realizace platby plnění právní povinnosti na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod c), jakož i ZoÚčt. 169.§ odstavec (2) a Zákona o DPH § 169.

V rámci identifikace uživatele jako zákazníka a udržování vztahů s ním a plnění objednaného produktu (respektive služby) na základě souhlasu subjektu údajů, Infozákonu § 5. odstavec (1) bod a) a GDPR článek 6. odstavec (1) bod a). a plnění smlouvy na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod b).

V rámci on-line platby odfiltrování transakcí s podezřením na zneužití oprávněný zájem na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod f).

Registrace s Google účtem

Pokud uživatel disponuje Google účtem, kliknutím na tlačítko Přihlášení s g + účtem bude přesměrován na stránku externího poskytovatele pro poskytnutí vstupních údajů, kde je možné vstoupit na stránku Správce prostřednictvím (na Google stránce) dřívěji uvedených registračních údajů. K uvedeným údajům Správce nemá přístup ani je neukládá.

 

V případě přihlášení se s Google účtem Správce přebírá od Poskytovatele e-mailovou adresu, datum narození a pohlaví uživatele.

 • on-line prodej produktů,

 • zdokumentování nákupu a platby, plnění účetních povinností,

 • identifikace uživatele, jako zákazníka a udržování vztahů s ním,

 • plnění objednaného produktu (respektive služby),

 • vystavení faktury, možnost realizace platby,

 • v rámci on-line platby odfiltrování transakcí s podezřením na zneužití.

Do realizace smlouvy, do odvolání souhlasu subjektu údajů, pokud takové není, Správce osobní údaje vymaže v souladu s OZ § 6:22 5 let po datu nákupu.

 

Pokud je Správce povinen uschovat osobní údaje na základě ZoÚčt., V tom případě osobní údaje vymaže provozovány nezávisle na souhlasu subjektu údajů po 8 letech od zániku uživatelského účtu.

 

Souhlas lze kdykoli odvolat odkazem odeslaným na e-mailovou adresu [email protected].

V případě on-line prodeje produktů, na základě souhlasu subjektu údajů, Infozákonu § 5. odstavec (1) bod a) a GDPR článek 6. odstavec (1) bod a), jakož i v případě plnění smlouvy na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod b).

 

V rámci zdokumentování nákupu a platby, plnění účetních povinností, jakož i vystavení faktury a realizace platby plnění právní povinnosti na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod c), jakož i ZoÚčt. 169.§ odstavec (2) a Zákona o DPH § 169.

 

V rámci identifikace uživatele jako zákazníka a udržování vztahů s ním a plnění objednaného produktu (respektive služby) na základě souhlasu subjektu údajů, Infozákonu § 5. odstavec (1) bod a) a GDPR článek 6. odstavec (1) bod a)., jakož i plnění smlouvy na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod b).

 

V rámci on-line platby odfiltrování transakcí s podezřením na zneužití oprávněný zájem na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod f)..

Registrace s Facebook účtem

Pokud uživatel disponuje Facebook účtem, kliknutím na tlačítko Přihlášení s Facebook účtem bude přesměrován na stránku externího poskytovatele pro poskytnutí vstupních údajů, kde je možné vstoupit na stránku Správce prostřednictvím (na Facebook stránce) dřívější uvedených registračních údajů. K uvedeným údajům Správce nemá přístup ani je neukládá.

 

V případě přihlášení se s Facebook účtem Správce přebírá od Poskytovatele e-mailovou adresu, datum narození a pohlaví uživatele.

 • on-line prodej produktů,

 • zdokumentování nákupu a platby, plnění účetních povinností,

 • identifikace uživatele, jako zákazníka a udržování vztahů s ním,

 • plnění objednaného produktu (respektive služby),

 • vystavení faktury, možnost realizace platby,

 • v rámci on-line platby odfiltrování transakcí s podezřením na zneužití.

Do realizace smlouvy, do odvolání souhlasu subjektu údajů, pokud takové není, Správce osobní údaje vymaže v souladu s OZ § 6:22 5 let po datu nákupu.

 

Pokud je Správce povinen uschovat osobní údaje na základě ZoÚčt., V tom případě osobní údaje vymaže provozovány nezávisle na souhlasu subjektu údajů po 8 letech od zániku uživatelského účtu.

 

Souhlas lze kdykoli odvolat odkazem odeslaným na e-mailovou adresu [email protected].

V případě on-line prodeje produktů, na základě souhlasu subjektu údajů, Infozákonu § 5. odstavec (1) bod a) a GDPR článek 6. odstavec (1) bod a), jakož i v případě plnění smlouvy na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod b).

 

V rámci zdokumentování nákupu a platby, plnění účetních povinností, jakož i vystavení faktury a realizace platby plnění právní povinnosti na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod c), jakož i ZoÚčt. 169.§ odstavec (2), Zákona o DPH § 169.

 

V rámci identifikace uživatele jako zákazníka a udržování vztahů s ním a plnění objednaného produktu (respektive služby) na základě souhlasu subjektu údajů, Infozákonu § 5. odstavec (1) bod a), GDPR článek 6. odstavec (1) bod a). a plnění smlouvy na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod b).

 

V rámci on-line platby odfiltrování transakcí s podezřením na zneužití oprávněný zájem na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod f)..

Osobní údaje poskytnuté v rámci provozování e-mailového, faxového a telefonického zákaznického servisu

E-mailová adresa, jméno, adresa bydliště (země, město, PSČ, ulice, číslo domu), telefonní číslo a osobní údaje vztahující se k uživateli nebo na jiný subjekt údajů, přijaté zákaznickým servisem prostřednictvím e-mailu a okolnosti případu.

V zájmu vyšetření a přesného zdokumentování případu přijatého na kontakt nacházející se na odkazu www.edigital.cz/zakaznicka_sluzba, nebo v zájmu přesného zdokumentování telefonického rozhovoru prováděného s telefonickým zákaznickým systémem, aby Správce měl k dispozici ty požadavky a poznámky, které souvisejí s činností Správce.

 

Komunikace prostřednictvím e-mailu bude archivována, proto v případě jakékoliv dodatečné otázky nebo sporu jsou informace dostupné v jejich originální formě a v případě potřeby v souvislosti s případem může Správce kontaktovat uživatele.

Správce osobní údaje vymaže do odvolání souhlasu subjektu údajů, pokud takové není, na základě OZ § 6:22 po 5 letech po dni přijetí požadavku přijaté prostřednictvím e-mailu zákaznickým servisem Správce, nebo od uskutečnění telefonického rozhovoru.

 

Pokud je Správce povinen údaje uschovat na základě ZoÚčt., v tom případě Správce nezávisle na souhlasu subjektu údajů osobní údaje vymaže po 8 letech po dni přijetí případu Správcem, nebo od uskutečnění telefonického rozhovoru.

 

Souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu doručeného na emailovou adresu [email protected].

Právní základ zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci činností zákaznického servisu je na základě souhlasu dotčené osoby, Infozákonu § 5. odstavec (1) bod a), GDPR článek 6. odstavec (1) bod a), a plnění smlouvy na základě GDPR článek 6 . odstavec (1) bod b), plnění právní povinnosti na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod c) a ZoOSp. 17/A.§.

Osobní údaje poskytnuté v rámci realizace promocí, kampaní a přítomnosti v médiích

Okruh osobních údajů se určuje podle jednotlivých případů, na základě záležitostí určených v podmínkách účasti na dané promoci.

Realizace promocí, kampaní a přítomnosti v médiích.

Doba správy osobních údajů se určuje podle jednotlivých případů na základě záležitostí určených v podmínkách účasti na dané promoci.

Právním základem pro zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci promoční činnosti se určí v informacích o zpracování osobních údajů, připojených k podmínkám účasti na dané promoci.

Osobní údaje poskytnuté na následující Facebookové stránce

Příspěvky a odkazy na Facebookové stránce Extreme Digital (stránka www.facebook.com/edigital.CZ/)

Spotřebitelé mohou odesílat příspěvky a odkazy Správce prostřednictvím Facebooku. Správce nebo Zpracovatel, poskytující služby pro Správce může odpovědět na otázky a na příspěvky, pokud je to nutné. (Facebook se nepovažuje za oficiální fórum pro řešení stížností spotřebitelů.)

Správce údaje vymaže do odvolání souhlasu dotčené osoby, pokud takové není, na základě OZ § 6:22 po 5 letech po provedené komunikaci.

Na základě souhlasu dotčené osoby, Infozákonu § 5. odstavec (1) bod a), a GDPR článek 6. odstavec (1) bod a).

Zpracování osobních údajů v souvislosti s jednotlivými výherními soutěžemi vázanými na nákup

Údaje zpracovávané v souvislosti s jednotlivými výherními soutěžemi vázanými na nákup:

Jméno, adresa, telefonní číslo účastníka na soutěži.

Vyrozumění spotřebitele v tom případě, že v rámci výherní soutěže vyhraje nějakou věcnou výhru.

Doba zpracování osobních údajů se určí podle jednotlivých případech, na základě podmínek účasti na dané soutěži, nejvíce ale 45. den po uzavření Výherní soutěži.

Souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu doručeného na emailovou adresu [email protected].

Vyrozumění spotřebitele, který v rámci výherní soutěže vyhrál, jako oprávněný zájem založený na oprávnění, na základě GDPR článek 6. odstavec (1) bod f).

 

4. PROFILOVÁNÍ

 

Správce na základě souhlasu uskutečňuje profilování v zájmu toho, aby mohl poskytovat služby vytvořené v souladu s požadavky, přáními a okruhu zájmů. Nabídky doručuje jako informace o novinkách prostřednictvím e-mailu, nebo jejich zveřejňuje na webové stránce. Profilování je jakoukoli formou automatizovaného zpracování osobních údajů, v jejímž rámci se osobní údaje použity pro vyhodnocování, analýzu nebo předpovídání určitých osobnostních charakteristik spojených s uživatelem (např. charakteristiky spojené s osobními preferencemi, okruhem zájmů, zdravotním stavem, chováním, místem pobytu nebo pohybem).

 

5. OSOBY S PŘÍSTUPEM K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

K údajům mají přístup pracovníci Správce zabývající se marketingovou platformou, jakož i další Zpracovatelé, uvedený ve výtahu těchto Pravidel, v rámci výkonu svých povinností. Jako například správce systému Správce a Zpracovatelé, uvedení v těchto Pravidlech se v zájmu řešení případů a zpracování údajů mohou seznámit s osobními údaji.

Správce využívá webové analytické služby Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), který je součástí štítu ochrany osobních údajů EU-U.S. (sídlo: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), Webshop Marketing Kft.
(4028 Debrecen, Kassai út 129., Cg.: 09-09-02401709 [email protected]) Optimonk, a Barakc Jam Kft (1138 Budapest, Pannónia u. 85., Cg.: 01-09-177850) RTB House, jakož i Criteo GmbH (Unterer Anger 3, 80331 München, Německo) Criteo és a Scarab Research Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Tölgyfa utca 24.). Na stránce http://www.edigital.hu vyhledávání uživatelů eviduje Prefixbox Ltd (22 Vereker Road, London W14 9JS, Egyesült Királyság) Spojené království). O správě osobních údajů Prefixbox Ltdmůžete získat podrobné informace na adrese www.prefixbox.com/TermsOfService.

I webové analytické služby používají cookies, jejichž cílem je napomáhat při analýze používání on-line platforem. Subjekt údajů na on-line platformách, prostřednictvím zvláštního a výslovného souhlasu povoluje, aby informace, vytvořené prostřednictvím cookies, vztahující se k používání on-line platformy přenesl Google Analytics a Google Adwords na servery Google, nacházející se ve Spojených státech amerických. Ostatní spravované cookies se uloží na serverech v rámci Evropské Unie. Poskytnutím zvláštního souhlasu zabezpečeného na webové stránce uživatel souhlasí se sběrem a s analýzou svých osobních údajů, výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Výše uvedení poskytovatelé použijí tyto informace k vyhodnocení, analýzu používání on-line platforem prostřednictvím subjektu údajů, na sestavení reportů o činnostech provedených na on-line platformách, jakož i na poskytování dalších služeb souvisejících s činnostmi, které se na nich provádějí, jakož i jiných služeb souvisejících s používáním internetu. Další informace lze nalézt v informacích o cookies společnosti Extreme Digital Zrt.

 

6. PŘENOSY ÚDAJŮ

 

6.1. OTP Bank Nyrt.

V souvislosti s on-line prodejem produktů, jako účelem správy osobních údajů, údaje v souvislosti s nákupy uskutečněnými prostřednictvím internetu jsou přenášeny prostřednictvím sítě OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) pro přijímání platebních karet, s cílem finančního provádění transakce, bezpečnosti transakce a sledování transakce. Okruh přenášených údajů: příjmení, jméno, doručovací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje související s platební transakcí.

 

6.2. V případě doručení

V případě doručení produktu se jméno, adresa, adresáta, hodnota objednávky přenáší směrem k následujícím adresátům:

a) Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 1239 Budapest, Európa utca 12. [email protected]),

 

6.3. Vaše osobní údaje kromě výše uvedených nejsou poskytnuty třetí straně.

Pro třetí osobu nebo adresáta se přenos osobních údajů uskutečni v tom případě, pokud vás předem uvědomíme o případném adresátovi a následně s tím budete předem souhlasit, nebo to jinak předepisují právní předpisy.

 

6.4. V rámci této činnosti zpracování osobních údajů, osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Vaše údaje kromě záležitostí uvedených v bodech 5. a 6. nejsou přenášeny směrem k třetí stane. Pro třetí osobu nebo adresáta se přenos osobních údajů uskutečni v tom případě, pokud vás předem uvědomíme o případném adresátovi a následně s tím budete předem souhlasit, nebo to jinak předepisují právní předpisy. V rámci této činnosti zpracování osobních údajů, osobní údaje nepřenášíme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

6.5. Barion Payment Inc.

V souvislosti s on-line prodejem produktů, jako účelem zpracování osobních údajů, údaje v souvislosti s nákupy uskutečněnými prostřednictvím služby online plateb Barion jsou údaje o platbě přenášeny prostřednictvím sítě pro přijímání platebních karet, s cílem finanční realizace transakce, bezpečnosti transakce a sledování transakce, pro společnost Barion Payment Inc., H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet . Okruh přenášených údajů: příjmení, jméno, dodací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje související s platební transakcí.

 

6.6. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

V souvislosti s on-line prodejem produktů, jako účelem zpracování osobních údajů, údaje v souvislosti s nákupy uskutečněnými prostřednictvím služby online plateb Paypal a Braintree jsou údaje o platbě přenášeny prostřednictvím sítě pro přijímání platebních karet, s cílem finanční realizace transakce, bezpečnosti transakce a sledování transakce, pro společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.. Okruh přenášených údajů: příjmení, jméno, dodací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje související s platební transakcí.

 

6.7. Heureka Group, a.s.

V souvislosti s on-line prodejem produktů, jako účelem zpracování osobních údajů, údaje v souvislosti s nákupy uskutečněnými prostřednictvím služby online plateb SimplePay jsou údaje o platbě přenášeny prostřednictvím sítě za účelem sledování a zlepšování kvality poskytovaných služeb, pro společnost Heureka Group, a.s., Karolinská 706/3, 186 00 Praha. Okruh přenášených údajů: emailová adresa a údaje o vytvořené objednávce (identifikace, datum objednávky, objednané produkty)

7. ODKAZY NA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ, K ROZŠÍŘENÍM INTERNETOVÝCH PROHLÍŽEČŮ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

 

Webová stránka Správce www.edigital.cz obsahuje jednoduché odkazy směřující na stránky Facebook-u, YouTube a g +. V takových případech se uskuteční přenos údajů směrem k výše uvedeným provozovatelům sociálních médií, když kliknete na danou ikonku (např. v případě Facebooku na ikonku "f") Při kliknutí na danou ikonku se stránka daného provozovatele sociálního média objeví jako vyskakovací okénko. Na těchto stránkách můžete zveřejňovat informace v souladu s našimi produkty v souladu s pravidly daného provozovatele sociálního média. 

 

8. OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST ÚDAJŮ

 

V rámci nakupování na stránce www.edigital.cz poskytujete osobní údaje, které zpracováváme na základě Zákona č. CXII z r. 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (dále jen: "Infozákon."), Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti (dále jen: "ZoIS"), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti (dále jen: "ZoR"), Zákona č. C. z r. 2000 o účetnictví (dále jen: "ZoÚčt."), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o daně z přidané hodnoty (dále jen "Zákon o DPH"), jakož i Zákona č. V z roku 2013. o občanském zákoníku (dále jen "OZ") a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochraně spotřebitele (dále jen: "ZoOSp."), jakož i Zákona č. CLIX z 2012. o poštovních službách (dále jen: "Poštovní zákon"). V souladu s předpisy uvedených zákonů Vás touto formou informujeme o podrobnostech zprávy Vašich osobních údajů i o Vašich souvisejících právech.

 

9. INFORMOVÁNÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ O PORUŠENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Porušení zabezpečení osobních údajů: porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů;

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Oznámení subjektu údajů se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;

b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů podle odstavce 1 se již pravděpodobně neprojeví;

c) poskytnutí informací by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

 

10. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A JEJICH MOŽNOSTI NA PRÁVNÍ NÁPRAVU

 

Postup pro vyžádání přístupu subjektu údajů k výše uvedeným právům:

V rámci nakupování na stránce www.edigital.cz poskytujete osobní údaje, které zpracováváme na základě Zákona č. CXII z r. 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (dále jen: "Infozákon."), Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti (dále jen: "ZoIS"), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti (dále jen: "ZoR"), Zákona č. C. z r. 2000 o účetnictví (dále jen: "ZoÚčt."), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o daně z přidané hodnoty (dále jen "Zákon o DPH"), jakož i Zákona č. V z roku 2013. o občanském zákoníku (dále jen "OZ") a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochraně spotřebitele (dále jen: "ZoOSp."), jakož i Zákona č. CLIX z 2012. o poštovních službách (dále jen: "Poštovní zákon"). V souladu s předpisy uvedených zákonů Vás touto formou informujeme o podrobnostech zprávy Vašich osobních údajů i o Vašich souvisejících právech.

 

11. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Správce pro výkon svých úkolů využívá Zpracovatele, uvedeného v těchto Pravidlech. Zpracovatel nevznáší samostatné rozhodnutí, je oprávněn jednat výhradně na základě smlouvy uzavřené se správcem a na základě obdržených pokynů.  Správce kontroluje práci Zpracovatele. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení správce.

Zpracovatel

K jakým osobním údajům má přístup? Jakým způsobem využívá daný osobní údaj (jakou činnost vykonává pro Správce)?

Jak dlouho může skladovat údaje?

Emarsys eMarketing System AG (Hans Fischer Str. 10., D-80339 München)

Provoz marketingové platformy, jejímž prostřednictvím je možné klientům doručit nabídky šité na míru. V souvislosti s tímto úkolem má přístup k následujícím údajům: jméno, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo, datum narození, jakož i souhlas poskytnutý pro kontaktování s cílem přímého marketingu, analytické údaje v souvislosti s přihlášením a odhlášením, k nim odpovídajícími IP adresami, odesíláním, doručováním a otevíráním zpráv (např. datum a čas událostí, IP adresa počítače, příčina nemožnosti doručení).

Smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou– až do zániku smlouvy

VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-673257, sídlo: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.)

Zabezpečení ERP systému pro řízení podniku

 

Má přístup ke všem osobním údajům, zpracovávaným Správcem na základě těchto Pravidel. Jeho úkolem je provozování systému pro správu vztahů s klienty Správce.

Smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou– až do zániku smlouvy

Hunelix kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-953404, sídlo: 1135 Budapest, Frangepán u. 61. IV.13.)

Klientský servis, telemarketingové služby pro cílené kampaně.

Smlouva na dobu určitou, v době vztahující se na kampaň.

Virgo Systems Informatikai Kft. (sídlo: 1074 Budapest, Dohány utca 12.)

Provoz webové stránky, všeobecná IT poradenská činnost.

 

Smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou - až do zániku smlouvy.

STYLERS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Gogol u. 26.)

Provoz webové stránky, všeobecná IT poradenská činnost.

 

Smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou - až do zániku smlouvy.

BI Consulting Tanácsadó Kft. (1031 Budapest, Sulyok u. 7.)

Vývoj datového skladu, komplexní analýzy.

Smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou - až do zániku smlouvy.

salesforce.com EMEA Limited Company (sídlo: EC2N 4YA London, 110 Bishopsgate)

Provoz systému pro řízení vztahů s klienty.

Smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou - až do zániku smlouvy.

PENSUM-MENTOR Kft. (sídlo: 1138 Budapest, Meder utca 8. A. ép. 7. em. 3., Cg.: 01-09-724754

účetnictví, audit, daňové expertizy, účetní služby

až do ukončení smlouvy, až do existence zákonné povinnosti depozitáře

 

Zpracovatel nevznáší samostatné rozhodnutí, je oprávněn jednat výhradně na základě smlouvy uzavřené se správcem a na základě obdržených pokynů.  Správce kontroluje práci Zpracovatele. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení správce.

 

12. OSOBNÍ ÚDAJE V SOUVISLOSTI S DĚTMI A S TŘETÍMI OSOBAMI

 

Osoby do 16 let nemohou o sobě poskytovat osobní údaje, s výjimkou, pokud k tomu vyžádaly povolení od osoby provádějící rodičovský dozor. Poskytnutím osobních údajů Správci subjekt údajů prohlašuje a zaručuje, že jedná s ohledem na výše uvedené záležitosti, jeho způsobilost v souvislosti s poskytnutím výše uvedených informací není omezena.

Pokud subjekt údajů v souvislosti s poskytnutím jakéhokoliv osobního údaje není právně samostatně způsobilý, je povinný získat povolení třetí osoby (např. zákonný zástupce, pečovatel, jiná osoba - například spotřebitel - koho jménem jedná), nebo k poskytnutí údajům zajistit jiný právní základ. V souvislosti s tím je subjekt údajů povinen posoudit, zda v souvislosti s poskytnutím daného osobního údaje je třeba souhlasu třetí osoby. Může se stát, že Správce se se subjektem údajů nedostane do osobního kontaktu, proto soulad s tímto bodem je povinen zajistit osoba poskytující osobní údaj a Správce v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost. Nezávisle na tom je Správce vždy oprávněn zkontrolovat, zda pro správu některého osobního údaje je k dispozici vhodný právní podklad. Například pokud subjekt údajů jedná jménem třetí osoby - například spotřebitele - Správce je oprávněn vyžadovat pověření a/nebo vhodný souhlas se správou osobních údajů subjektu údajů v souvislosti s daným případem.

Správce vykoná vše, co je v jeho silách v zájmu toho, aby vymazal všechny takové osobní údaje, které mu byly poskytnuty neoprávněným způsobem. Správce zajistí, že pokud se to dostane na jeho vědomí, tento osobní údaj nebude posunut jinému, ani nebude použit Správcem. Žádáme Vás, abyste nám na našich kontaktech uvedených v bodě č. 1 neprodleně oznámili, pokud dítě poskytlo o sobě nebo třetí osoba o subjektu údajů neoprávněně osobní údaj pro Správce.

 

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

V rámci nakupování na stránce www.edigital.cz poskytujete osobní údaje, které zpracováváme na základě Zákona č. CXII z r. 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (dále jen: "Infozákon."), Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti (dále jen: "ZoIS"), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti (dále jen: "ZoR"), Zákona č. C. z r. 2000 o účetnictví (dále jen: "ZoÚčt."), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o daně z přidané hodnoty (dále jen "Zákon o DPH"), jakož i Zákona č. V z roku 2013. o občanském zákoníku (dále jen "OZ") a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochraně spotřebitele (dále jen: "ZoOSp."), jakož i Zákona č. CLIX z 2012. o poštovních službách (dále jen: "Poštovní zákon"). V souladu s předpisy uvedených zákonů Vás touto formou informujeme o podrobnostech zprávy Vašich osobních údajů i o Vašich souvisejících právech.

 

14. MOŽNOSTI NA PRÁVNÍ NÁPRAVU

 

S jakoukoli otázkou v souvislosti se zpracováním osobních údajů, poznámkou je možné kontaktovat Správce na některých z kontaktech uvedených v těchto Pravidlech.

Prostředky nápravy, stížnosti můžete podávat na Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Název: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Webová stránka: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

Subjekt údajů v případě porušení jejích práv se může vůči Správci, jako správci údajů obrátit na soud. Soud v případě koná mimo pořadí. Soulad správy osobních údajů s právními předpisy je povinen dokázat Správce. Během procesu se soud řídí jurisdikcí soudu. Případ se může začít před soudnou stolicí podle bydliště nebo přechodného pobytu subjektu údajů podle jejího výběru.

Správce uhradí škodu, kterou způsobil jinému protiprávním zpracováním osobních údajů subjektu údajů nebo porušením požadavků na bezpečnost zpracování osobních údajů. V případě porušení jeho osobnostních práv může subjekt údajů požadovat odškodnění (OZ § 2:52). Odpovědnost Správce se vylučuje, pokud škodu způsobila nevyhnutelných příčina mimo okruhu správy osobních údajů. Správce škodu neuhradí a nelze od něj požadovat odškodnění pokud vznik škody lze odvodit od úmyslného nebo závažně nedbalé počínání poškozeného.