szolgáltatás

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují práva a povinnosti společnosti Extreme Digital z.r.t. (dále jen „Dodavatel“) a zákazníka (dále jen „Zákazník“) využívajícího elektronických obchodních služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb na webové stránce www.edigital.cz. (Poskytovatel služeb a Zákazník jsou zde souhrnně nazýváni „Strany“). VOP se budou vztahovat na všechny právní úkony a služby poskytované na webové stránce www.edigital.cz bez ohledu na to, jestli jsou poskytovány z Maďarska nebo ze zahraničí, Poskytovatelem služeb nebo jeho zástupcem.

1. Obecná ustanovení, uzavření smlouvy Smluvními stranami

1.1. Tyto VOP platí na všechny služby elektronického obchodu poskytované prostřednictvím elektronického obchodu (dále nazývaného pouze „Internetový obchod Extreme Digital“), který je dostupný na adrese www.edigital.cz (dále jen „Webová stránka“). Kromě toho budou tyto VOP platit na všechny obchodní transakce v Maďarsku uskutečněné mezi Stranami vymezenými v této Smlouvě. Nakupování v Internetovém obchodě Extreme Digital se bude řídit zákonem CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických obchodních a informačních služeb („Zákon o elektronickém obchodování“).

1.2. Nakupování v Internetovém obchodě Extreme Digital bude možné na základě elektronické objednávky způsobem, který je uveden v těchto VOP.

1.3. Hlavní část služeb v Internetovém obchodě Extreme Digital bude dostupná všem uživatelům i bez registrace. Nicméně některé služby registraci a (a přihlášení) vyžadovat budou; každý bude oprávněn se zaregistrovat v souladu s VOP.

1.4. Dodavatel příjem objednávky (požadavek na nákup) Zákazníkovi potvrdí e-mailem, ve kterém informuje Zákazníka mimo jiné o vzniku smlouvy a o předpokládaném termínu dodání. Smlouvu mezi odesláním objednávky a plněním lze volně a bez následků upravit nebo zrušit, ať už telefonicky nebo formou e-mailu. Mezi Stranami se po uskutečněném nákupu vzniklá smlouva iv cizím jazyce kvalifikuje jako písemná smlouva, kterou Dodavatel registruje a počínaje jejím vzniku 5 let uchová.

1.5. Zákaznická služba: Extreme Digital a.s

  • Místo kanceláře zákaznické služby: Maďarsko, 1097 Budapešť, Könyves Kálmán krt. 34. 
  • Provozní doba zákaznické linky je stále přístupná na webových stránkách společnosti Extreme Digital (www.edigital.cz) v sekci "Kontakty", nebo v sekci "Služby zákazníkům".
  • Telefonní číslo: +420 255 719 134
  • Faxové číslo: +36 (1) 240 1791
  • Internetová adresa: www.edigital.cz
  • E-mail: [email protected]
  • Identifikační číslo společnosti: Cg. 01-10-045869
  • Název registračního soudu: Městský soud v Budapešti
  • Daňové IČ: 14174179-2-44

 

2. Registrace

2.1. Registrace se provádí přes dostupný odkaz na úvodní stránce - menu Registrace, vyplněním formuláře, který se skládá ze dvou částí. Část první je formulář předběžných údajů (zde je třeba zadat jméno fyzické nebo právnické osoby, uvést funkční kontaktní e-mailovou adresu a určit si heslo), a po obdržení potvrzujícího e-mailu o registraci a kliknutí na uvedený odkaz následuje druhá, podrobnější část - osobní údaje - kterou však stačí vyplnit před odesláním objednávky. Registrací na Webových stránkách Zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasí se způsobem zacházení s osobními údaji uvedenými v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2.2. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zpoždění dodávky, za jiné problémy a chyby způsobené chybně a / nebo nepřesně zadanými údaji ze strany Zákazníka. Dodavatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku zapomenutého hesla ze strany Zákazníka nebo za zneužití Zákazníkova hesla, pokud zneužití hesla není důsledkem nesprávného postupu Dodavatele. Dodavatel považuje každou osobu za samostatný právní subjekt. Údaje zadané během registrace je možné po přihlášení se libovolně upravovat kliknutím na odkaz "Osobní stránka" nebo kliknutím na své jméno, pod kterým se nachází menu s názvem "Osobní údaje". Změny v datech osobních údajů mohou mít vliv na aktivní objednávky. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené změnou registrovaných dat Zákazníkem.

3. Objednávky

3.1. Základní vlastnosti i charakteristika zboží jsou k nalezení na informační stránce o daném zboží s tím, že popis podrobných a skutečných vlastností zboží obsahuje přiložen návod k použití zakoupeného zboží. Pokud zakoupené zboží disponuje lepšími a výhodnějšími vlatnostmi, jak to je uvedeno na Webových stránkách nebo v přiloženém návodu k použití, to se považuje a kvalifikuje ze strany Dodavatele jako řádné plnění smlouvy. Pokud máte otázky týkající se určitého zboží, Zákaznická služba je Vám k dispozici. Ke námi nabízeným výrobkům, kde to určuje zákon, je přiložen návod k použití či návod k obsluze. Pokud byste náhodou neobdrželi návod k použití, či návod k obsluze zakoupeného výrobku, ihned to nahlaste na Zákaznické podpoře ještě před tím, než začnete zboží používat. Pokud potřebujete ještě více informací o kvalitě, základních vlastnostech, o používání zboží, nad rámec nabízených informací na Webové stránce, prosíme obraťte se na zákaznickou podporu, jejíž kontakty jsou popsány v bodě 1.5.

 

3.2. Spotřebitelská cena je částka uvedená vždy na stránce výrobku, která - v případě, že to není označeno jinak - už obsahuje DPH. Spotřebitelská cena výrobku neobsahuje náklady dodání. V případě, že při procesu registrace byl vytvořen účet s platným IČ DPH, budou po příhlášení se s tímto účtem ceny na stránkách jednotlivých produktů, jakož i při odesílání objednávky, uvedené ceny už bez DPH.

 

3.3. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen výrobků nacházejících se na Webové stránce s tím, že změna vstoupí v platnost v době publikace změny na Webové stránce. Změna neovlivní nepříznivě spotřebitelskou cenu již objednaného výrobku.

 

3.4. Pokud se přes veškerou péči Dodavatele objeví na platformě elektronického obchodního domu chybná cena, obzvlášť evidentně chybná - např. cena se ve velké míře liší od obecně akceptovatelné či odhadnutelnému ceny, případně se cena objeví například v hodnotě 0 nebo 1 v důsledku systémové chyby, pak Dodavatel není povinen dodat zboží za nesprávnou cenu, ale může nabídnout dodání výrobku za správnou cenu. Na základě informace o správné ceně může zákazník odstoupit od koupě

 

3.5. Objednávku přes svou webovou stránku přijímá Dodavatel jen od registrovaného Zákazníka a to pouze tehdy, pokud Zákazník vyplní všechna pole, potřebné k vystavení správné objednávky. (Pokud Zákazník některá pole vyplní chybně nebo nedostačujícím způsobem, dostane od Dodavatele hlášku o chybě). Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za opožděnou dodávku a ostatní problémy a chyby vzniklé v důsledku Zákazníkem mylně a / nebo nepřesně zadaných dat týkajících se objednávky. Obrázky zobrazené na webové stránce mají ilustrační charakter. Za škody vyplývající z možných rozdílů Dodavatel nenese žádnou odpovědnost.

 

3.6. Pro zadání objednávky v Extreme Digital online obchodním domě je třeba přihlásit se po registraci a použít Košík. Zákazník může vložit vybrané výrobky do košíku způsobem, že klikne na jednotlivé výrobky, v jehož následku se objeví stránka s podrobným popisem výrobku a odkaz na vložení produktu do košíku. Pro změnu obsahu košíku je třeba kliknout na odkaz košíku, kde je možno uvést množství jednotlivých výrobků nebo obsah košíku lze změnit nebo smazat ať jednotlivé produkty, nebo vyprázdnit celý obsah košíku. Pokud Zákazník dokončil výběr produktů, který si přeje objednat, a obsah košíku je definitivní, kliknutím na odkaz "Dále k zadání údajů" si může na souhrnné stránce zkontrolovat před odesláním objednávky datum objednávky, může změnit fakturační a dodací adresu, může si vybrat způsob platby a dodání a může dodat poznámky ke své objednávce. Použitím odkazu "Návrat k nákupnímu koši", má Zákazník opět možnost změnit obsah košíku a množství zvolených produktů. Na definitivní odeslání objednávky je nutné projít kroky "2. Zadání dat", jakož i přes krok "3. Kontrola údajů", a objednávka bude definitivně odeslána po kliknutí na tlačítko zelené barvy s nápisem "Odeslat objednávku".

 

3.7. Dodavatel je povinen Zákazníkovi po obdržení objednávky potvrdit příjem elektronickou formou (e-mailem), což však nelze kvalifikovat za potvrzení Zákazníkovi objednávky. Pokud zmíněné potvrzení Zákazník nedostane během 48 hodin po odeslání objednávky, pak jakékoliv povinnosti jako Dodavatele, tak Zákazníka automaticky zaniknou bez dalších podmínek.


3.8. Povinnosti Zákazníka - pokud obdržíte zmíněné potvrzení během 48 hodin po odeslání objednávky - se prodlouží o 48 hodin počínaje dnem obdržení potvrzení, do této doby se nepočítají dny pracovního klidu. Dny pracovního klidu podle VOP jsou v zákoníku práce určené zákonem 1992 / XXII., Soboty a neděle. K přijetí objednávky a vzniku smlouvy je směrodatný obsah popsán v bodě 1.4.

4. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Dodavatel objednaný výrobek dopraví způsobem, který si Zákazník zvolil v procesu vytváření objednávky, jak je uvedeno v bodě 3.6 VZP. Poplatky za dopravu jsou publikovány na Webové stránce, respektive Zákazník je s nimi seznámen i před odesláním objednávky ve svém Košíku. Jestliže jeden zákazník (jeden registrovaný uživatelský účet) ve stejný den odešle více objednávek, náklady na dopravu objednaných výrobků se účtují za každou objednávku zvlášť. Pokud Zákazník po odeslání druhé objednávky vyrozumí Dodavatele o objednání více položek a pokud je to ještě možné, Dodavatel může odeslat všechny položky jako jednu objednávku se zaúčtováním Dopravních nákladů jen jednou. Už vyexpedovány balíky se zpáteční platností odeslat jako jednu objednávku nelze. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu sazby přepravního s tím, že změny vstupují v platnost od jejich zveřejnění na Webové stránce. Změna neovlivní konečnou cenu již odeslaných objednávek.

5. PRÁVO, ZPŮSOB A NÁSLEDKY odstupení

5.1. Zákazník jako soukromá osoba (ne podnikatel) má v souladu se zákonem právo odstoupit od kupní smlouvy která byla uzavřena na dálku do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.


V případě využití práva na odstoupení od smlouvy se Zákazník musí postarat o vrácení výrobku Dodavateli. K tomuto může Zákazník odeslat žádost Dodavateli, který se na základě této žádosti postará o organizaci vrácení zboží - příslušné požadavky přijímá dodavatelem Zákaznická podpora. Dodavatel si v tomto případě účtuje poplatek za přepravu zboží zpět o kterém je Zákazník předem seznámen ještě před objednáním samotné přepravy. Nejedná se však o poplatek účtován za samotné odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník výrobek, kterého se týká využití práva odstupu nemůže vrátit Dodavateli na dobírku - na dobírku zaslaný výrobek Dodavatel nepřebírá. Extreme Digital a.s. může trvat na uhrazení škod způsobenými Zákazníkům v důsledku nesprávného použití zboží. Kromě výše uvedených Zákazníka následkem odstupu od smlouvy žádné jiné náklady nezatěžují. Dodavatel Zákazníkem zaplacenou celou sumu odpovídajícím způsobem zakotveným v právoplatných zákonech neprodleně vrátí Zákazníkovi.

5.2. Zákazník nemůže využít své právo na odstup:

V případě prodeje výrobků, které podléhají osobě Zákazníka nebo které byly vyrobeny na základě příkazů nebo na vyloženou prosbu Zákazníka nebo výrobek v důsledku jeho přirozených vlastností nelze vrátit
Zvukové a obrázkové nahrávky dále smluvně prodanou kopii počítačového softwaru, pokud původní balení je porušené
V dalších, právních předpisech určených případech.
Otevření balení a vyzkoušení produktu nezpůsobuje zánik práva na odstoupení od smlouvy. Výjimku tvoří takové produkty, jejichž charakter neumožňuje vrácení zboží po otevření balení z hygienických nebo zdravotních důvodů (např zastřihovače, kulmy, kartáče na vlasy, dámské i pánské holicí strojky, epilátory, IPL epilátory, depilační kosmetické produkty, pánské depilační produkty, dámské depilační produkty, elektrické zubní kartáčky, náhradní hlavice pro elektrické kartáčky, teploměry, inhalátory, aj).


5.3. Obsah tohoto bodu platí výhradně pro Zákazníky (spotřebitel) přistupujících k smlouvě mimo cíl okruhu ekonomické a odborné činnosti.

6. Záruka

6.1. Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 odst. 1 občanského zákoníku]. Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručnýmmi podmínkami výrobce v souladu s § 429 odst. 2 Obchodního zákoníku. Pokud zákazník nakupuje zboží na firmu (uvede firemní údaje - IČO nebo DIČ), délka této záruky se zkracuje na 12 měsíců. Pokud je v záručním prohlášení uvedená odlišná záruční doba, platí tato doba uvedená v daném dokumentu. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.


6.2. Zákazník může uplatnit svá práva vztahující se na záruku ode dne dodání výrobku během celého trvání záruční doby.


6.3. Zákazník má právo uplatnit svá práva vztahující se k záruce pouze v případě předložení záručního listu obdrženého při převzetí výrobku, nebo v případě předložení faktury osvědčující platbu. Zákazník je povinen v každém případě potvrdit skutečnost o koupi. Na práva okruhu vztahující se na záruční práva jednotlivých výrobků jsou vždy směrodatné informace uvedené v záručním listě.


6.4. Během záruční doby zajistí Dodavatel - v souladu s uvedenými v záručním listě - výměnu nebo opravu vadného výrobku, kromě případu, kdy oprava nebo výměna není možná, nebo Dodavateli vzniknou nepřiměřené náklady navíc ve srovnání druhého způsobu plnění záručních povinností. Pokud oprava nebo výměna není možná nebo je Dodavatel nemůže zajistit, pak Zákazník podle svého rozhodnutí může žádat o odstoupení od smlouvy, pokud to umožní v záručním listu popsáno poskytované záruky. V případě zanedbatelné vady odstup od smlouvy není na místě.

6.5. Pokud Zákazník uplatní své právo na výměnu vadného výrobku od převzetí výrobku do tří kalendářních dnů, Dodavatel je povinen vyměnit výrobek za předpokladu, že vada brání v řádném užívání výrobku. Tato doba se v případě produktů, které byly poškozeny během přepravy, zkracuje na jeden kalendářní den. Doba pro uplatnění práva na výměnu nefunkčního nebo poškozeného výrobku se počítá ode dne převzetí zboží Zákazníkem.


6.6. Záruční povinnost se nevztahuje na chybu, jejíž příčina vznikla po splnění. Poskytnutá záruka neovlivní práva spotřebitele vyplývající ze zákona. Zákazník se může informovat o místě opravy ze záručního listu daného výrobku nebo na zákaznické službě Dodavatele.

7. ODPOVĚDNOST

7.1. Informace nacházející se na webové stránce byly zveřejněny v dobré víře, a slouží výhradně k informačním cílům, za přesnost a úplnost informací Dodavatel nenese zodpovědnost.


7.2. Zákazník může používat Webové stránky pouze na své vlastní riziko a akceptuje, že Dodavatel nenese zodpovědnost za případné majetkové a jiné škody vzniklé v průběhu používání stránky kromě odpovědnosti za porušení smlouvy způsobené v důsledku úmyslné hrubé nedbalosti nebo trestného činu, dále ohrožení života, zdraví a tělesného zdraví.


7.3. Dodavatel odmítá veškerou zodpovědnost za chování uživatele na Webové stránce. Zákazník je plně odpovědný za své chování, Dodavatel v takových případech spolupracuje plně v zájmu objasnění porušení práv s příslušným orgánem.


7.4. Službu zajišťující stránky mohou obsahovat takové odkazy (linky), které přesměrují Zákazníka na stránky jiných dodavatelů. Za jejich zásady ochrany osobních údajů (soukromé) a za jejich jiné činnosti Dodavatel nenese zodpovědnost.


7.5. V průběhu používání Webových stránek Zákazníkem případně zveřejněný obsah je Dodavatel oprávněn, nikoli však povinen kontrolovat. S ohledem na zveřejněný obsah má Dodavatel právo, nikoliv však povinnost prohledávat příznaky poukazující na protiprávní činnost.

7.6. Z důvodu globálního charakteru internetu Zákazník akceptuje, že v průběhu používání Webových stránek postupuje s dodržením předpisů národního práva. Pokud jakákoliv činnost související s používáním webové stránky podle platného práva země Zákazníka není povolena, za používání nese odpovědnost výhradně Zákazník.


7.7 Pokud Zákazník na Webové stránce najde nevhodný obsah, je to povinen neprodleně nahlásit dodavateli. Pokud Dodavatel v rámci dobré víry provedeným postupem námitky uzná za opodstatněné, má právo informace neprodleně smazat nebo upravit.

8. Autorské práva

8.1. Webová stránka podléhá ochraně autorských práv. Dodavatel je vlastníkem nebo právoplatným uživatelem autorských práv na Webové stránce av průběhu zajištění služeb všemu zveřejněnému obsahu: jakémukoli autorskému dílu a jinému duševnímu výtvoru (pod tím se rozumí mimo jiné veškerá grafika a ostatní materiály, uspořádání platformy a editování Webové stránky, nápady a použité softwary a jiná řešení).

9. MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ PRÁV

9.1. Zákaznická podpora

Místo kanceláře zákaznické služby: Maďarsko, 1033 Budapešť, Reményi Ede u. 23
Provozní doba zákaznické linky je stále přístupná na webových stránkách společnosti Extreme Digital (www.edigital.cz) v sekci "Kontakty", nebo v sekci "Služby zákazníkům".
Telefon: +420 255 719 134
Telefax: +36 (1) 240 1791
E-mail: [email protected]

9.2. Ostatní možnosti uplatnění práv
Pokud se případný spotřebitelský právní spor mezi Dodavatelem a Zákazníkem nevyřeší v rámci jednání, před Zákazníkem jsou otevřené následující možnosti uplatnit svá práva:
Podání stížnosti na úřad pro ochranu spotřebitele. Pokud Zákazník registruje porušení svých spotřebitelských práv, má právo obrátit se podle bydliště na úřad pro ochranu spotřebitele. Po posouzení stížnosti úřad rozhodne o zahájení řízení na ochranu spotřebitele.

Smírčí komise. V zájmu vybavení právnického sporu mimo soudní cestou s ohledem na kvalitu, bezpečnost a použití předpisů odpovědnosti za výrobek dále spotřebitelský spor o vzniku a plnění smlouvy Zákazník může vyvinout iniciativu na zahájení řízení podle svého bydliště při odborné smírčí komisi.

Soudní řízení. Zákazník má právo na uplatnění své požadavky vyplývající ze spotřebitelského právního sporu před soudem v rámci občanského soudního řízení podle zákona IV., Občanský zákoník z roku 1959 a podle zákona III., Občanský soudní řád z roku 1952.

10. Ostatní ustanovení

10.1. Extreme Digital online obchod funguje na základě informačního systému Linux / PHP, jehož bezpečnostní úroveň je přiměřená, jeho používání neznamená riziko. Doporučujeme však udělat následující preventivní opatření: používejte aktualizované antivirové a spyware ochranné softwary, a udržujte svůj operační systém aktualizovaný. Předpokládá se, že Zákazník využívající naše online webové stránky, má přiměřené znalosti technických možností internetu, a také, že akceptuje případné chyby vyplývající z použité technologie.

10.2. Provozovatel ve svém online obchodě vyřizuje pouze objednávky, které se vztahují na množství použitelné v domácích podmínkách. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel má ve svém výlučnosti určit množství, které se považuje za množství použitelné a přijatelné v domácích podmínkách. V případě, že Provozovatel posoudí, že množství figurující v objednávce je pro domácí použití nadměrné, má Provozovatel právo upravit množství objednané v objednávce na přijatelnou hodnotu. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel může upravit maximální limit na počet vložených kusů do košíku. V případě, že Provozovatel toto právo využije, má Zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy.

10.3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit podmínky VOP.