Vystavování faktur - dobropis

Co vlastně dobropis znamená?

Dobropis je opravná faktura se zápornou konečnou hodnotou. Tento dokument je vystaven v některém z následujících případů:

v případě odmítnutí zásilky z objednávky, která byla uhrazena předem
v případě zrušení ještě neexpedovanej objednávky, která byla uhrazena předem
v případě odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží
v případě různých uznaných reklamaci


Na základě již vystaveného dobropisu, můžete žádat o vytvoření objednávky s jeho využitím, nebo můžete žádat o vrácení financí zpět na Váš účet.
V obou případech nás je třeba kontaktovat, protože vytvoření objednávky s použitím dobropisu jakož i zaevidování žádosti o vrácení prostředků přes webovou stránku není možné.

V případě žádosti o vrácení financí budeme potřebovat Vaše číslo účtu, jakož i jméno majitele účtu, a to v psané podobě prostřednictvím emailové zprávy. Nadiktován čísla účtu přes telefon, bohužel není možné akceptovat. V případě, že původní objednávka byla vytvořena na jméno společnosti, je navrácení financí je možné pouze na firemní účet dané společnosti, ne na účet soukromé osoby.

Výjimku tvoří dobropis na objednávku, která byla uhrazena předem online (přes některého poskytovatele služeb, t.z. online kartou nebo přes Paypal). V tomto případě jsou finance zasílány zpět na kartu, z níž proběhla úhrada, přes původní systém platby. Vrácení financí může v tomto případě trvat až 30 kalendářních dní, v závislosti na poskytovateli služeb.

Z 12 lidí ji považovalo za užitečnou 9

Další otázky z kategorie